L’Ampa

La Junta de l’Ampa


L’equip humà de l’AMPA és:

Nom Càrrec
David Albalate President
Anna Berruezo Vicepresidenta
Sílvia Günther Secretària
Juan Fernando García Tresorer
Elisabet Ros Vocal

Disposa també d’una xarxa de mares i pares col·laboradors que ens permet arribar més enllà.

Qui som?

L’educació dels nostres fills i filles esdevé una prioritat en totes les famílies:
créixer, aprendre i conviure per fer-se grans i grans persones.
L’esperit de l’AMPA, organització sense afany de lucre, és complementar
l’escola en les seves activitats educatives, fomentant la participació de
les famílies en un espai de convivència, activitats socials i informació.
Formar-ne part ens permet conèixer-nos, compartir experiències i crear més
espais de relació per als nostres fills. Quants més associats siguem,
més projectes podrem fer.

Què fem?

Activitats i comissions:
– Festes de Nadal i de final de curs
– Colònies d’estiu
– Esportives
– Solidàries
– Culturals
Informació, suport i assistència
Relació social, cohesió i xarxa

Com ho fem?

Els canals de comunicació i gestió
de l’AMPA són:
• Web/blog: www.ampamireia.com
• Comunicats periòdics
• Assemblea anual
• ampa@ampamireia.com
. Facebook: www.facebook.com/ampa.escolamireiabarcelona
. Linkedin: grup Xarxa Mireia
Quota: 30 euros anuals per família.

Estatuts generals associacions

Correu Ampa Mireia