Convocatòria de Reunió Ordinària AMPA 28/10/2010

Benvolguts pares i mares,

Ja iniciat el curs escolar d’enguany, es fa necessari compartir amb tots la feina feta durant el curs passat i, sobretot, les iniciatives que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes vol endegar per al present curs, prenent com a eix fonamental l’educació i formació dels nostres fills i filles. De fet, ja estem treballant sobre propostes tant culturals com lúdiques, per bé que el seu èxit dependrà de la implicació i decisió de tot el col•lectiu de pares i mares que formem part de l’Escola Mireia.

En conseqüència, us convoquem a la reunió ordinària de l’Assemblea General de l’AMPA que tindrà lloc el proper dijous 28 d’octubre a les 20:00 hores, a l’escola Mireia d’Ausiàs March, 62-64, amb el següent ordre del dia:

1. Liquidació de comptes 2009-10 i pressupost per al curs 2010-11
2. Memòria d’activitats del curs 2009-2010
3. Elecció de nous membres de la Junta o, si s’escau, renovació dels existents
4. Previsió i propostes per la setmana de vacances de març
5. Precs i preguntes

En relació amb les propostes per la Setmana Blanca, l’AMPA considera necessari fer un sondeig de les necessitats dels pares i mares per omplir aquest buit escolar del proper mes de març de 2011. Per això, s’adjunta una butlleta en la que caldrà indicar el nom del pare/mare o tutor/a, el nom complert de l’alumne i el seu curs, tot indicant si sou partidaris que l’AMPA demani a l’Escola Mireia que n’organitzi al propi centre activitats destinades a cobrir la setmana del mes de març. També podeu votar a l’enquesta publicada al nostre Web www.ampamireia.com/blog.

Per altra banda, us adjuntem la fitxa d’inscripció de soci adreçada als pares/mares nouvinguts a l’escola, així com per a totes les famílies que encara no formeu part de l’Associació. Un cop emplenada podeu deixar-la a les bústies de l’AMPA de Casp o d’Ausias March o portar-la a la reunió.

També demanem que sigui emplenada per tots el actuals socis de l’AMPA, tot actualitzant les dades que s’hi relacionen, ja que s’han produït retorns bancaris de la quota, la qual cosa implica despeses que van a compte i càrrec del pressupost de l’AMPA, en detriment de poder ser destinats -aquells diners- per a les activitats que s’organitzen.

Finalment, i en tant que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució, i regulat per la llei 5/1982 de 5 de maig sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’AMPA demana el consentiment als pares i mares o tutors/es legals, per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i filles on siguin clarament identificables. És per això que us demanen que torneu degudament emplenada la butlleta que s’adjunta amb la present comunicació.

Us hi esperem!

Santi Rey
President de l’AMPA Mireia

Un pensamiento en “Convocatòria de Reunió Ordinària AMPA 28/10/2010

  1. Mey

    Moltes gràcies Anna! Molt instreseant tot el que esteu fent, i més a primària, que potser és encara més complicat. Ànims i, encara que ho feu en les estones lliures, això que feu té molt de valor.Merci!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *